Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Đăng lúc: 17-06-2015 03:33:44 PM - Đã xem: 349

- Đo đạc, bóc tách, báo giá bãn vẽ cửa của nhà dân, dự án. - Lên giá dự toán, kế hoạch cho từng công trình. - Thiết kế cửa theo nhu cầu của khách hàng. Lên bản vẽ thiết kế các công trình. - Bóc tách vật tư tính khối lượng sản phẩm và các công việc liên quan. - Thiết kế, khảo sát hiện trạng, thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, Tổ chức triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế. - Hợp tác với nhân viên kinh doanh tiếp xúc khách hàng: Xác định yêu cầu thiết kế, Thuyết trình phương án thiết kế, Thuyết trình hồ sơ kỹ thuật thi công, Giải quyết các yêu cầu về sửa đổi phát sinh của khách hàng.

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh

Đăng lúc: 11-04-2015 10:10:30 AM - Đã xem: 314

Nhân viên kinh doanh cửa nhựa lõi thép

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Giám Sát Công Trình

Đăng lúc: 11-04-2015 10:10:12 AM - Đã xem: 324

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Giám Sát Công trình