Sản phẩm / Hệ mặt dựng

Ưu điểm lớn nhất của hệ mặt dựng kính là thi công nhanh dễ dàng, phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau.